Ziekte repareren - 2 -

Lees het artikel Wetenschappers ontdoen embryo van erfelijke ziekte. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel: 
O Ik kan de tekst kort samenvatten
O Ik herken argumenten en kan ze mort samenvatten

Woordenschat:
ontdoen van = bevrijden van
potentie = vermogen, mogelijkheden
baanbrekend = nieuwe wegen of mogelijkheden creëren
controverse = strijd, tegenstelling


BK 2

1. Wat is het belang van deze doorbraak?

2. Waarom is nog veel onderzoek nodig?

3. Leg de uitdrukking ´voor God spelen´ uit.

4. In welke alinea vind je de kern van de tekst?

5. Bedenk twee stellingen over / bij de tekst.

GT 2

1. Geeft de inleiding (alinea 1) een goede samenvatting van de tekst?

2. Wat wordt bedoeld met stabiele resultaten (alinea 3)?

3. Wat wordt bedoeld met maakbaar in alinea 4?

4. Wat wordt bedoeld met ruimere wetgeving (alinea 5)?

5. Bedenk twee stellingen over / bij de tekst.

HV 2

1. Welke uitleg geeft de tekst van de ´knip-en-plak-techniek´ in alinea 1?

2. Welke twee alinea´s van de tekst vind je de belangrijkste?

3. Kun je een voorbeeld bedenken van de vrees waarover alinea 4 spreekt?

4. Wat wordt bedoeld met de woordgroepen politiek landschap en medisch ethisch vlak (alinea 5)? Gebruik eventueel een woordenboek.

5. Bedenk twee stellingen over / bij de tekst.