De twee gezichten van de moesson - 1 en 2 -

Lees de artikelen Mumbai overstroomd: openbare leven stilgevallen en  Waarom iemand toch naast een rivier gaat wonen die elk jaar overstroomt. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:

O Ik kan de kern van een tekst samenvatten en antwoord geven op de vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Woordenschat:
de moesson = de regentijd
krakkemikkig = bouwvallig, wrak, zwak
de infrastructuur = het geheel van verbindingen voor vervoer, elektriciteit, communicatie e.d.
het hoogtij = de maximale waterhoogte als gevolg van het tij (eb en vloed)
het deltaplan = een veelomvattend (water)plan

BK 1-2

Maak een nieuwsbericht van maximaal drie minuten over de overstromingen in India. Vertel in het nieuwsbericht de kern van de twee artikelen. Geef antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

GT 1-2
Maak een nieuwsbericht van maximaal drie minuten over de overstromingen in India. Vertel in het nieuwsbericht de kern van de twee artikelen. Geef antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Licht goed de oorzaken en de gevolgen van de overstroming toe.

HV 1-2
Maak een nieuwsbericht van maximaal drie minuten over de overstromingen in India. Vertel in het nieuwsbericht de kern van de twee artikelen. Geef antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Licht goed de oorzaken en de gevolgen van de overstroming toe. Besteed in het nieuwsbericht ook aandacht aan de invloed van klimaatverandering.