´Hier geradicaliseerd, hier berecht´ - 2 -

Lees het artikel Westerse IS-strijders zijn hier geradicaliseerd dus onze verantwoordelijkheid. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten in een tekst
O Ik begrijp oorzaak-gevolg relaties in een tekst
O Ik kan argumenten overzichtelijk weergeven 

Woordenschat:
het kalifaat = het rijk van een kalief, het gebied dat op streng-islamitische wijze bestuurd wordt
de jihadisten = mensen die met gewapende strijd ernaar streven om een bepaalde versie van de islam op te leggen aan de samenleving en een islamitische staat of kalifaat te stichten
de ideologie = de denkbeelden of de beginselen van een stelsel
radicaliseren = proces denken en gedrag van een persoon of groep extremer wordt

BK 2
Vat de tekst samen in een woordspin.

GT 2 / BK 3
Vat de tekst samen in een woordspin.

HV 2
Vat de tekst samen in een schema. Onderscheid duidelijk oorzaak en gevolg.
Lees ook het artikel waarnaar onderaan het artikel wordt verwezen (link).
Maak een schema van de argumentatie in dit tweede artikel.