Non. En nog eens non. - 1 en 2 -

Lees het artikel Franse rechter: kind mag geen Fañch heten

Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan uitleggen wanneer en waarom naamgeving wettelijk is geregeld

BK, GT en HV 1 en 2 
1. Leg uit hoe wetgeving over naamgeving burgers beschermt.
2. Waardoor raakt de naamgeving in het artikel aan politiek?
3. Ga op internet op onderzoek uit. Stel vast wanneer en waarom de eerste wetgeving over naamgeving in Nederland ontstond.
4. Zoek een vergelijkbare kwestie als de kwestie-Fañch op. Wat waren in die kwestie de belangen van de verschillende partijen?
5. Maak een woordenlijst van onbekende woorden bij de bronnen.