Sint-Maarten in puin

Lees het artikel Supermarkten Sint-Maarten geplunderd, er is geen politie op straat en bekijk de clips Hoe ontstaat een orkaan in tropische sferen? en Wat is een orkaan?

Leerdoel:
O Ik kan uitleggen hoe een orkaan ontstaat
O Ik kan belangrijke gevolgen van een orkaan benoemen

Woordenschat:
episch = zeer indrukwekkende
catastrofale = rampzalige
deprimerende = neerslachtig makende
de avondklok = (militair) verbod zich 's avonds en 's nachts op straat te bevinden

Opdracht BK, GT en HV
Maak daarna een infographic over het ontstaan van orkanen en de gevolgen.

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself