Tijd voor een nieuwe vriezer - 2 -

Lees het artikel Smelten ijs op de Noordpool laat ook permafrost verdwijnen en bekijk de vlogs. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:
O Ik kan oorzaken en gevolgen van een onderwerp samenvatten in een schema
O Ik kan het begrip permafrost uitleggen
O Ik kan ontstaan en gevolgen van dooiende permafrost verklaren

Woordenschat:

permafrost = permanent bevroren grond
broeikasgassen = gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect
delta = land tussen twee- of meervoudige riviermond
methaan = een koolwaterstof die veel warmte geeft bij verbranding
conservatief = behoudend
reduceren = doen afnemen

BK, GT en HV:
Schets (letterlijk) het probleem van de dooiende permafrost. Noteer eerst alle belangrijke termen uit de tekst (inclusief de woordenschat). Maak daarna een tekening waarin je het ontstaan van permafrost verklaart en de gevolgen benoemt. Besteed ook aandacht aan de impact op de bevolking en mogelijke maatregelen.