De wapendiscussie na Las Vegas - 1 en 2 -

Lees de tekst Met zoveel schietgrage idioten heb je geen terroristen meer nodig, de Amerikanen doen het zelf. Maak daarna de opdrachten.

Leerdoel:
O Ik kan de argumentaties in een tekst benoemen
O Ik kan de argumentaties bondig weergeven (bijvoorbeeld in een schema)

Woordenschat:
uitbannen = niet meer toelaten, doen verdwijnen
de lobby = het beïnvloeden van belangrijke beslissingen met gesprekken
dhet amendement = voorgestelde wijziging van een wetsvoorstel
het pleidooi = het betoog, de rede ter verdediging (rechtspraak)
de ratio = het verstand (rationeel)

Opdrachten
1. Met wat voor tekst hebben we te maken? Commentaar, column of een andere soort. Zoek in bronnen naar tekstsoorten.
2. Motiveer je antwoord met kenmerken. Zoek in bronnen naar kenmerken van tekstsoorten.
3. Welke argumentaties gebruikt de auteur? Geef ze schematisch weer.