Excuusinflatie

Lees het artikel Alweer excuses om meetoo: ´De geloofwaardigheid neemt wat af´
Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan vertellen waarover de metoo-discussie gaat
O Ik kan de vragen en antwoorden van deze tekst kort samenvatten

Woordenschat:
intimideren = bang maken
de intimidatie = het intimideren
de reputatie = goede naam, faam
weloverwogen = goed overdacht
de aantijging = de beschuldiging
publicitaire = ten aanzien van bekendheid
publiciteit = openbaarheid, het maken van reclame

BK en GT
Noem van elke alinea het onderwerp en de hoofdgedachte.
alinea 1: Gisteren...
alinea 2: Louis...
alinea 3: ¨Dit...
alinea 4: Eerder...
alinea 5: De beslissing...
alinea 6: Uiteindelijk...
alinea 7: Vaak...
alinea 8: Uiteindelijk...
alinea 9: Herstel....

GT+ en HV
1. Welke vragen staan centraal in de tekst?
2. Maak met de woordenschat een korte samenvatting van de tekst waarin je antwoord geeft op deze vragen.

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself