Nieuwe supersonische vliegen kan niet snel genoeg gaan

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst samenvatten

Woordenschat:
▢ supersonisch = met een snelheid die groter is dan die van het geluid
▢ iconisch = een symbool vormend, beeldbepalend
▢ stroomlijnen = vorm waarbij de weerstand van lucht of water zo gering mogelijk is
▢ geluidsbarrière = de moeilijkheden die een vliegtuig ondervindt dat de snelheid van het geluid overschrijdt
▢ een bloedgang = zeer hoge snelheid

Opdracht
Lees het artikel Concorde terug in modern jasje: in 3 uur en een kwartier naar New York.
Schrijf in tweets (280 tekens p.s.) een samenvatting van het bericht.

bk Noem in tweet 1 de nadelen van de oude Concorde.

bk/gt/hv Noem in tweet 2 waarom de Concorde tenslotte verdween.

gt/hv Noem in tweet 3 de natuurkundige belemmeringen en uitdagingen van supersonisch vliegen.

hv Noem in tweet 4 kort de huidige ontwikkelingen van nieuwe supersonische vliegtuigen.


Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself