Aanval op Russische spionage

Lees het artikel Defensie verijdelt Russische hackoperatie op chemische-wapenwaakhond OPCW. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ verijdelen
▢ ontbieden
▢ ondermijnen
▢ betichten
▢ afdoen

Leerdoel:
▢ Ik kan oorzaken en gevolgen in een tekst benoemen

Opdracht:
1. Op welke vijf zaken proberen de Russen volgens het bericht invloed uit te oefenen?
2. Wat is de kern van het bericht?
3. Wat is volgens het bericht het gevaar van de Russische hacks?
4. Wat is het nut van digitale aanvallen van Rusland volgens het bericht?

antwoordenblad