Een tv-intocht met roetvegen

Lees het artikel Alleen maar roetveegpieten bij landelijke sinterklaasintocht. Bekijk ook het filmpje Staatsomroep geeft toe aan kleine groep activisten. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de trend
▢ de traditie
▢ polariseren
▢ activisme

Leerdoel:
▢ Ik kan argumenten bij een standpunt benoemen

Opdracht:
1. Wat is de klacht van de geïnterviewde?
2. Wat wordt bedoeld met ¨polariserend¨?
3. Welk verschil maakt de geïnterviewde tussen Randstad en gebieden daarbuiten?
4. Het proces tegen demonstranten wordt ¨een symbolisch proces¨. Wat bedoelen ze daarmee?
5. Met welke veel grotere discussie heeft de zwartepietendiscussie volgens de geïnterviewde te maken?
6. Waarom kiest de NTR toch voor het laten verdwijnen van zwarte piet?

antwoordenblad