Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd

Het is hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de reformatie die begon met stellingen van Maarten Luther tegen misstanden in de (katholieke) kerk.

Lees het artikel Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ vroom
▢ de overlevering
▢ de anitisemiet
▢ de tegenstrever
▢ de reformatie (Reformatie)

Leerdoel: 
▢ Ik kan de rol van Maarten Luther in de kerkhervorming benoemen

Opdracht:
1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther?
2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel?
3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit.
4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord.
5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron.

antwoordenblad