I AM OVERIJSSEL

Amsterdam gaat mogelijk de letters I AM STERDAM van de hand doen. Dat is een voorstel vanuit de politiek. De booschap zou te individualistisch zijn en de letters maken deel uit van het Amsterdamse massatoerisme dat moet worden teruggedrongen.

Lees het artikel Al die toeristen, waar laat je die? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢  het overtoerisme
▢  het duurzaam toerisme
▢  het spreidingsbeleid
▢  de profilering
▢ de marketing

Leerdoel: 
▢ Ik kan bespreken hoe steden en gebieden toerisme stimuleren en spreiden

Opdracht:
1. Wat maakt aannemelijk dat er nog méér Nationale Toeristentops komen?
2. Overtoerisme raakt toeristen en inwoners. Leg uit.
3. Toerisme is een vloek en een zegen. Leg uit.
4. Noem twee groepen buiten Amsterdam die profiteren van het massatoerisme.
5. Wat is het verband tussen de economische ontwikkeling in China en toenemend toerisme?
6. Wat zijn de pijlers van duurzaam toerisme?
7. Welke pijlers zijn met name van belang voor beroemde Nederlandse steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag?
8. Welke pijlers zijn belangrijk voor gebieden in Nederland die graag méér toeristen aantrekken?
9. Welke maatregelen tegen overtoerisme namen steden al?
10. Wat is het belang van een goed profiel voor steden?