Kijken onder het tapijt

Lees het artikel Nieuwe kaart brengt ondergrond van Nederland in beeld. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ geologisch
▢ de energietransitie
▢ de aardwarmte
▢ sonderen
▢ grond- en gesteentemonsters

Leerdoel:
▢ Ik kan uitleggen hoe en waarom de bodem in kaart wordt gebracht

Opdracht:
1. Waarvoor is een geologische kaart van de ondergrond nodig? Leg ook uit waarom.
2. Welke methoden gebruikt TNO voor gegevens over de bodem?

antwoordenblad

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself