Kijken onder het tapijt

Lees het artikel Nieuwe kaart brengt ondergrond van Nederland in beeld. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ geologisch
▢ de energietransitie
▢ de aardwarmte
▢ sonderen
▢ grond- en gesteentemonsters

Leerdoel:
▢ Ik kan uitleggen hoe en waarom de bodem in kaart wordt gebracht

Opdracht:
1. Waarvoor is een geologische kaart van de ondergrond nodig? Leg ook uit waarom.
2. Welke methoden gebruikt TNO voor gegevens over de bodem?

antwoordenblad