De stripheld en zijn superhelden

Lees het artikel De superhelden van Stan Lee waren menselijk. Beantwoord daarna de vragen. 

Woordenschat: 
▢ het icoon
▢ de scenarist
▢ de oppergod
▢ het pantheon
▢ behept
▢ de furore
▢  de tegenstrever

Leerdoel: 
▢ Ik kan belangrijke kenmerken van populaire cultuur (popcultuur) benoemen

Opdracht:
1. Waarom maakt de schrijver de vergelijking met oppergoden en een pantheon?
2. Zoek de betekenis van het woord barok op (alinea 2). Leg uit waarom de schrijver de superhelden zo noemt.
3. Om welke twee redenen is de menselijkheid van de superhelden een slimme zet?
4. Hoe beoordeelt de schrijver de vindingrijkheid van Lee?
5. Om welke reden is Lee volgens de tekst vooral befaamd?