Glazenboltests

Lees het artikel De zin en onzin van commerciële dna-tests. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de verwantschap
▢ de genetica
▢ prenataal
▢ het dragerschap
▢ de certificering
▢ de gemoedsrust

Leerdoel:
▢ Ik kan voorbeelden geven van toepassingen van dna-tests

Opdracht:
1. Welk gevraar kleeft aan commerciële dna-tests?
2. Welke impuls geven dna-tests aan stamboomonderzoek?
3. Waarom zijn de commerciële tests niet betrouwbaar voor erfelijkheidsonderzoek?
4. Kan ook een goede dna-test een volledig beeld van kans op ziektes geven?
5. Wat wordt bedoeld met een mono-genetische aandoening?
6. Commerciele tests ontbreekt het aan goede begeleiding. Leg uit.
7. Hoe beoordeelt de deskundige dna-tests die voedingsadviezen opleveren?

antwoordenblad