Kleuren en stemmen bij een ontzaglijke oorlogLees het artikel Regisseur Peter Jackson brengt WO I op ongekende wijze tot leven. Beantwoord daarna de vragen.
  
Woordenschat:
▢ het aspect
▢ strategisch
▢ de integriteit
▢ onomstreden
▢ manipuleren

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een bespreking of beschouwing benoemen

Opdracht:
1. In de film ´staat het menselijke aspect centraal´. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
2. Strategische aspecten spelen vrijwel geen rol in de film. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
3. De film krijgt niet alleen lof, er is ook kritiek, Leg de kritiek uit.
4. Wat wordt bedoeld met de integriteit van oude filmbeelden?
5. Jackson wil met de film rechtdoen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Leg uit wat hij daarmee bedoelt.

antwoordenblad