Rechter: 'Willen we op deze manier een kinderfeest vieren?'

Lees het artikel Intocht Sinterklaas hoeft niet te worden aangepast. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ versus
▢ conflicteren
▢ de grondrechten
▢ de inbreuk
▢ de stereotypering
Leerdoel: 
▢ Ik kan een kort betoog houden waarin ik concreet, to the point en goed onderbouwd een standpunt inneem

Opdracht:
1. Wat wordt bedoeld met het woord de gedaagde?
2. Waarom staat in de wet de eis dat je eerst met een tegenpartij in gesprek moet gaan voordat je een rechtszaak aanspant?
3. Hoe liep de rechtszaak over zwarte piet af?
4. Toch heeft de rechter zich over de zaak uitgelaten. Vat zijn reactie kort samen.
5. Bereid een betoog van ongeveer 1 minuut. voor Je mag het standpunt van de rechter gebruiken maar ook een ander standpunt innemen in de kwestie. Zorg dat je concreet, to the point en goed onderbouwd spreekt. Je houdt het betoog vóór de klas.