Als sneeuw voor de zon

Voor de tweede keer binnen een maand levert onderzoek alarmerende uitkomsten op. Weteschappers ontdekten dat poolijs sneller smelt dan gedacht. Lees er meer over in het artikel Wetenschappers: 14.000 ton water per seconde in zee door smeltend ijs.


Woordenschat:
▢ de oerijslaag
▢ het broeikasgas
▢ de fossiele brandstof
▢ de kooldioxide
▢ de verzuring
▢ arctisch

Leerdoel: 
▢  BB Je beschrijft het broeikaseffect.
▢  KGT Je beschrijft de gevolgen van het broeikaseffect door de mens en voor de mens.
▢  H Je beschrijft de werking en gevolgen van het menselijk broeikaseffect voor verschillende  gebieden. 
V Je waardeert de oorzaken van het menselijk broeikaseffect.

Opdracht:
1. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het nieuwe ondetrzoek?
2. Wat toonde ander recent onderzoek aan?
3. Wat is hiervan het gevolg?
4. Welke belangrijke oorzaken, gevolgen en maatregelen noemt de clip?
5. Wat zijn belangrijke maatregelen in de klimaatafspraken die internationaal worden gemaakt?

Les downloaden