De oceaan broeit

Lees het artikel Oceanen warmen sneller op dan eerder gedacht. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het broeikaseffect
▢ ongegrond
▢ de buffer
▢ de atmosfeer
▢ het scenario

Leerdoel: ▢ BB Je beschrijft het broeikaseffect. ▢ KGT Je beschrijft de gevolgen van het broeikaseffect door de mens en voor de mens. ▢ H Je beschrijft de werking en gevolgen van het menselijk broeikaseffect voor verschillende gebieden. ▢ V Je waardeert de oorzaken van het menselijk broeikaseffect.

Opdracht:
1. Welke belangrijke functies hebben de oceanen?
2. Welke functies komen in gevaar?
3. Hoe doen wetenschappers hier onderzoek naar?
4. Welke maatregelen vinden zij noodzakelijk?
5. Hoe groot achten zij de kans van slagen?