Geperfectioneerde make up

Lees het artikel Deze gadget ´print´ make up op je huid. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de imperfectie
▢ deponeren
▢ de fractie

Leerdoel:
▢ Ik kan een (technische) instructie geven

Opdracht:
1. Maak een schema van de instructie in de tekst.
2. Leg de instructie aan een klasgenoot uit en vraag om feedback.
3. Verbeter je schema waar nodig aan de hand van de feedback.