Zeepaardjes

Op zee sloeg een groot aantal containers overboord. De waddenkust kampt nu met een onophoudelijke stroom afval. En dat is maar een klein deel. De meeste lading blijft voorlopig in zee, in het water of op de bodem. Lees meer hierover in Dobberende My Little Pony's in Noordzee bieden kansen voor wetenschap. Maak daarna de opdracht.


Woordenschat:
▢ de oceanograaf
▢ het ecosysteem
▢ de rederij
▢ de microplastics

Leerdoel: 
1F ▢ Je beoordeelt een tekst(deel)
1S ▢ Je beoordeelt een tekst(deel) 
2F  ▢ Je beoordeelt verbanden binnen een tekst, zoals argumenten voor en tegen ▢ Je beoordeelt relaties tussen teksten, zoals overeenkomsten en verschillen
2S  ▢ Je kunt van een aantal eenheden in de tekst de functie benoemen, zoals argumenten voor en tegen, probleem en oplossing, voor- en nadelen
3F  ▢ Je kunt de talige middelen aanwijzen die gebruikt zijn om een tekstdoel te bereiken ▢ Je kunt de tekst opdelen in betekenisvolle eenheden, en kunt de functie van deze eenheden benoemen. ▢ Je kunt de argumentatie in een betogende tekst op aanvaardbaarheid beoordelen ▢ Je kunt de informatie in een tekst beoordelen op waarde voor jezelf en voor anderen

Opdracht:
1F-3F De tekst telt acht alinea's. Schrijf van elke alinea de kern op. Doe dat in een zo kort mogelijke zin.
2F-3F Noteer en benoem de verbanden in de tekst.
2F-2S Beoordeel de tekst door vijf concrete verbeterpunten te noemen.
2S-3F Herschrijf de tekst op deze punten.