Ik zit op een lichtzwaardclub

Met de populariteit van Star Wars was het te verwachten. Een kleine, groeiende groep beoefent lichtzwaardvechten als serieuze sport. Het duurt niet langer meer, lijkt het, of de eerste lichtzwaardsportclubs zijn er. Lees meer over de sport in Vechten met lichtzwaarden officiĆ«le sport in Frankrijk, volgt Nederland?

Woordenschat: 
▢ fictief
▢ de conventie
▢ geĆ«volueerd
▢ de subcultuur
▢ in de buidel tasten

Leerdoel: 
▢ BK Ik kan een tekst samenvatten m.b.v. een eenvoudige infographic
▢ GT / HV Ik kan de kern van een tekst weergeven in een infographic / Ik kan uit andere bronnen aanvullende informatie toevoegen

Opdracht:

Uitleggen
1. Wat bedoelen we met het begrip subcultuur?
2. Wat is een conventie?
3. Wat betekent de uitdrukking in de buidel tasten?

Beoordelen
4. Welke vragen heb je na het lezen van de tekst?
5. Beoordeel de tekst vanuit het schema inleiding-kern-slot.

Samenvatten
6. Maak een infographic m.b.v. de tekst.
7. Voeg ontbrekende informatie toe uit andere bronnen. Vermeld deze bronnen in de infographic. (GTHV)