Klein wondertje

Het is een absolute zeldzaamheid. Twee kinderen afkomstig uit een en dezelfde eicel. Lees meer in het artikel Wonderkoppeltje: jongetje en meisje vormen samen een √©√©neiige tweeling. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het embryo
▢ de plancenta
▢ semi-identiek
▢ het chromosoom

Leerdoel: 
▢ Ik kan een tekst samenvatten met enkele vragen

Opdracht:
Vat de tekst samen in vijf vragen.