´Ḿet Rembrandt...´

Rembrandt is hot. De Nachtwacht wordt dit jaar helemaal opgeknapt. Voor het oog van het publiek nog wel. En nu halen wetenschappers de stem van Rembrandt terug met een knappe reconstructie. Lees hoe ze dat deden in het artikel Rembrandt heeft zijn stem terug.

Woordenschat:
▢ reconstrueren
▢ de tutorial
▢ hoogdravend
▢ basaal

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een tekst (zeer) beknopt weergeven

Opdracht:
Vat de techniek waarover de tekst gaat in 1-2 tweets samen.