Oeps.

De Brexit verloopt uiterst gespannen. De EU betreurt het vertrek van Groot-Brittannië. En in Groot-Brittannië is de verdeeldheid groot en doen politici hun uiterste best een goed akkoord te sluiten met de EU. De EU-president liet zich gisteren iets ontvallen dat alles nog meer frustreert. Lees meer over het incident in Britse woede over Tusks 'speciale plaats in de hel voor radicale brexiteers'.

Woordenschat:
▢  de hoon
▢ de spot
▢ kleingeeestig
▢ de mentaliteit
▢ zelfgenoegzaam
▢ de exercitie

Leerdoel: 
BB
KGT
H
V

Opdracht:
1. Licht de opmerking van de EU-president kort toe.
2. Benoem de verschillende reacties op de opmerking.
3. Wat vertelt de tekst over het proces van de Brexit? Vertel puntsgewijs.
4. Wat vind jij van de opmerking van de EU-president? Onderbouw je mening met argumenten.