Zorgen in de VS om AI

Wereldwijd maken landen zich zorgen over de ontwikkeling van artificial intelligence, AI. Ze weten niet waar die autonome technologie eindigt en ze vrezen dat het tot oorlogen kan leiden. Lees het artikel 'Overheid VS investeert fors in kunstmatige intelligence´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de kunstmatige intelligentie
▢ de data
▢ argusogen
▢ de cyberveiligheid

Leerdoel:
▢ BB Ik herken argumenten in een tekst
▢ KGT Ik benoem de belangrijkste argumenten
▢ H / V Ik bespreek de argumentatie in de tekst en maak onderscheid in hoofd- en bijzaken

Opdracht:
Presenteer de kern van het artikel in een mindmap, een collage, een schema o.i.d.