Onderzoek naar wapens en crimineel verleden

Lees het artikel 'Gökmen T. gebruikte vermoedelijk connecties uit criminele verleden om aan wapens te komen'.

Woordenschat: 
▢ de connectie
▢ het patroon
▢ de reputatie
▢ het motief
▢ potentiële

Leerdoel: 
▢ Ik kan een artikel samenvatten in een korte tekst

Opdracht:
Beschrijf welk onderzoek de wetenschappers doen. Beschrijf waarom ze dat doen en hoe ze dat doen.
Maak van je antwoord een goede samenhangende tekst van twee alinea´s. Zorg voor een titel, een inleidende zin en een slot.