De ommezwaai naar echter en diverser

Bedrijven lijken steeds meer te denken aan inclusiviteit. De modellen in reclames zijn niet langer een zoektocht naar ´perfect´. Kleurrijk en divers is de norm aan het worden. Maar deze langzame, grote verandering kan net zo goed oprecht als commercieel slim zijn. Waarom worden de reclames en zelfs de paspoppen in de winkel plots diverser? Lees meer over deze vraag in het artikel Kledingmerken tonen meer "echte" lichamen: trend of tactiek?

Woordenschat
▢ retoucheren
▢ de inclusiviteit
▢ de beeldvorming
▢ het zelfbeeld
▢ progressieve

Leerdoel
▢ Ik herken in een tekst antwoorden op de hoofdvraag van de tekst
▢ Ik beoordeel in hoeverre de tekst antwoord geeft op de gestelde vraag

Opdracht
1. Beantwoord de vraag in de titel met behulp van de tekst. Doe dat op de volgende manier.
1a. Geef eerst drie kort citaten die het best of meest antwoord geven op de vraag. Noteer de eerste- en de laatste twee woorden van het citaat met het alineanummer. Tel hiervoor zelf de alinea´s of noteer de nummers als je met een kopie van de tekst werkt.
1b. Schrijf daarna in eigen woorden een antwoord op de vraag, dat niet langer is dan één alinea.
1c. Bespreek in enkele regels of de tekst voldoende antwoord heeft gegeven op de vraag in de titel.