Zeeman hypet simpele schoen

Wat maakt de prijs en de populariteit van een sneaker? Zeeman onderzocht het met een eenvoudige en een luxe variant van een indentieke schoen. Lees over de actie in het artikel Zeeman wil weten waarom sneakers zo duur zijn en produceert een paar van 200 euro en een paar van 12,99.


Woordenschat:
zie opdracht (leenwoorden)

Leerdoel: 
▢  Ik kan met W-vragen de hoofdgedachte van een tekst vaststellen

Opdracht:
1. Vat de tekst samen door de volgende vragen af te maken en te beantwoorden.
  • Wie...?
  • Wat...?
  • Waar...?
  • Wanneer...?
  • Waarom...?
  • Hoe...?
2. Welke conclusies staan in het artikel?
3. Zeeman noemt de verkoopactie een onderzoek. In hoeverre heeft Zeeman iets onderzocht en ontdekt?
4. Het artikel bevat veel (economische) leenwoorden. Noteer ze samen met de betekenis.
5. Welke Nederlandse synoniemen voor deze woorden ken je? Geef bij elk gevonden leenwoord een Nederlands alternatief.
6. Schrijf de hoofdgedachte van de tekst op in één zin.
7. De titel van het artikel is lang. Bedenk een kortere alternatieve titel.