Een Vikingloper van € 8 tonEen ongelooflijk verhaal. Gekocht voor een habbekrats bleek een schaakstuk uit de tijd van de Vikingen te stammen en tonnen waard te zijn. Lees meer in het artikel Voor paar euro gekocht schaakstuk van walrusivoor brengt 821.000 euro op.

Woordenschat
▢ object
▢ identificeren
▢ de signatuur

Leerdoel
▢ Ik kan gericht informatie zoeken
▢ Ik kan informatie verwerken in een verhaal

Opdracht
1. Over de herkomst van het Lewis schaakspel bestaan veel theorieën. Zoek twee bronnen over het schaakspel (tekst of beeld) en vind minstens twee van die theorieën. Beschrijf elke theorie in één á twee regels.
2. Schrijf een verhaal over de geschiedenis van het Lewis schaakspel waarin je de lezer een kijkje in de tijd van de Vikingen geeft.
3. Kies een van de schaakstukken van het Lewis schaakspel en maak hem of haar tot hoofdpersoon van een Vikingverhaal. Schrijf je verhaal zo dat je de lezer een kijkje in de tijd van de Vikingen geeft.