Het bomenstadion

Het is uitzonderlijke kunst. Een bos op een voetbalgrasmat. En het is voorwerp van discussie vanuit diverse kampen. Lees meer over het kunstbos in In dit stadion kijken de toeschouwers niet naar voetbal, maar naar een bos van 299 bomen.

Woordenschat
▢ het passe-partout
▢ de installatie
▢ de visionair
▢ het voorland
▢ de respons
▢ unheimisch
▢ het activisme
▢ het alarmisme
▢ de scherpslijper
▢ het prestigeproject

Leerdoel
▢ Ik kan betekenissen van het kunstwerk bespreken

Opdracht
1. Bespreek kort hoe het kunstwerk totstandkwam.
2. Bespreek kort de betekenis.
3. Bespreek kort voor wie en waarom het kunstwerk omstreden is.
4. Bedenk een ontwerp voor een affiche voor dit kunstwerk. Bedenk welke informatie uit de tekst je in het ontwerp gebruikt.
5. Schrijf de betekenis op van de woorden van de woordenschat.

Lees het artikel Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  Leerdoel: ▢ BB ▢ KGT ▢ H ▢ V Opdracht: