Spelen met vuur?

De IPCC evalueerde in opdracht van de VN de risico´s van de klimaatverandering. Lees het artikel 130 klimaatexperts, 37 landen, één signaal: 'De wereld slaat op hol' dat in tien punten de grootste bedreigingen op een rij zet.


Woordenschat
▢ de grilligheid
▢ onstuimig
▢ de biodiversiteit
▢ de afkalving
▢ de erosie

Leerdoel
▢ Ik kan de belangrijkste risico´s van de klimaatverandering kort toelichten

Opdracht
1. Teken de tien bedreigingen die het artikel uitlegt. Gebruik heel beperkt tekst in je tekeningen.
2. Neem na het maken van de tekeningen de proef op de som. Iemand laat een van de tien punten zien met een tekening en weinig tekst op het bord. Wie weet waarom het gaat legt kort de tekening uit. Dit onderdeel kan ook in kleine groepen worden gedaan.