Een klap voor de bokswereld

Het aantal dodelijke slachtoffers onder boksprofs ligt ongewoon hoog. Onlangs overleed opnieuw een bokser kort na een wedstrijd. De zorgen in de bokswereld zijn groot. De sport is geliefd, maar de gevaren worden steeds duidelijker.

Alweer een bokser overleden, wat is er aan de hand?

Woordenschat
▢ professioneel
▢ het element
▢ de nalatenschap (eren)

Leerdoel
▢ Ik geef voorbeelden van veiligheidsmaatregelen in de bokssport

Opdracht
1. Wat wordt bedoeld met wreed element (alinea 1)?
2. Wat wordt bedoeld met het eren van de nalatenschap (alinea 3)?
3. Wat zijn nu al belangrijke maatregelen om de bokssport veilig te maken?
4. Welke mogelijke nieuwe maatregelen worden in de tekst genoemd?
5. Bespreek de maatregelen bij vraag 3 en 4 met je buurman/buurvrouw. Op welke manieren zou de bokssport volgens jullie nog veiliger gemaakt kunnen worden?