Onvermijdelijk statiegeld

Een meerderheid in de Tweede Kamer verwacht niet dat blikjes en plastic flesjes snel uit ons zwerfafval zullen verdwijnen. Ze wil daarom producenten nog één kans geven om een stevige vermindering te realiseren, anders komt er liefst zo snel mogelijk een statiegeldsysteem. Lees meer over de voorstellen in het artikel Kamer wil statiegeld op blikje.

Woordenschat
▢ reppen
▢ de circulaire economie
▢ nijpend
▢ substantiële
▢ de reductie

Leerdoel
▢ Ik kan voor- en nadelen van een statiegeldsysteem bespreken

Opdracht


1. Wat zijn de voornaamste gevolgen van blik en plastic in het zwerfafval?
2. Bespreek de voordelen van statiegeld die de tekst noemt.
3. In hoeverre noemt de tekst nadelen van staiegeld?
4. Waarom is het voorstel de producenten nog één kans te geven?
5. Wat is samenvattend het precieze voorstel?

B
Bedenk een post (afbeelding(en) en tekst) waarin je de problematiek en de voordelen van een statiegeldsysteem aan het publiek uitlegt. Bepaal zelf welke feiten uit de tekst daarnaast noodzakelijk zijn om te noemen. Wees kort en krachtig, maar wel volledig en concreet.