Impeachen de VS Trump?

Zelden komt het voor. Dat de VS vinden dat de president het te bont heeft gemaakt en hem wegsturen. Nu dreigt die afloop voor president Trump. Lees meer over het hoe en het waarom in het artikel Historische hoorzitting over impeachment president Trump van start.

Woordenschat
▢ de hoorzitting
▢ de klokkenluider
▢ het ambt

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen waarom in de VS een impeachment-procedure is begonnen

Opdracht
1. Met welk Nederlands woord kun je impeachment het beste vertalen?
2. Wat is de aanleiding voor de impeachmentprocedure?
3. Welke onderdelen uit de procedure noemt de tekst?
4. Waarom komt zo´n procedure weinig voor?
5. Hoe groot is de kans dat dit het einde van het presidentschap van Trump gaat betekenen?