Nieuw licht op het uitsterven van de Neanderthaler

Al lang zien we de komst van de mens (de homo sapiens) als de oorzaak van het uitsterven van de neanderthalers. Nieuw onderzoek werpt daar een ander licht op. Zou het ook zonder externe invloeden, zoals de opkomst van de homo sapiens, hebben kunnen geburen? Lees meer over de nieuwe theorievorming in het artikel Neanderthalers stierven misschien bij toeval uit.

Woordenschat 
▢ de demografie
▢ het scenario
▢ het model

Leerdoel
▢ Ik geef voorbeelden van theorieën over het uitsterven van de Neanderthalers

Opdracht

A Vragen
1. Welke theorieën rond de verdwijning bespreekt het artikel?
2. Welke argumenten bevat het artikel? Benoem ze per theorie.
3. Welke bronnen zijn bij de verschillende theorieën gebruikt?
4. Wat zijn over het algemeen belangrijke invloeden op de demografie? Maak gebruik van het artikel en andere bronnen.

B Overzicht
Stel, een historisch museum wil de theorieën op een bord of een paneel overzichtelijk en aantrekkelijk uitleggen. Maak een ontwerp waarbij je aandacht besteed aan inhoud, lay-out, kleur en evt. beeldmateriaal.