Plekken waar je niet wilt zijn

Onlangs verscheen De Treurgids. Het is een tegendraadse reisgids, vol plekken waar je juist niet naar toe zou willen gaan. Lees meer over de gedachte achter de gids in het artikel De Treurgids tipt de treurigste plekken in Nederland.

Woordenschat
▢ de treurnis
▢ de imperfectie
▢ de heilige graal

Leerdoel 
▢ Ik kan een locatie beeldend beschrijven en opvallende kenmerken duidelijk benoemen

Opdracht
1. Kies een plek die volgens jou in De Treurgids thuishoort
2. Lees in minimaal één bron over de achtergrond (ontwerp, bedoeling, functie, bouwproces) van deze plek
3. Schrijf de informatie in steekwoorden op
4. Schrijf hiermee een korte monoloog waarin de plek zichzelf voorstelt (ik-vorm)