Wetenschappers zoeken naar snelle, grootschalige CO2-vermindering

De uitstoot van CO2 moet drastisch verminderen. Daar zijn manieren voor, waaraan iedereen kan bijdragen. Wetenschappers zoeken ook naar manieren waarin de natuur het proces kan helpen versnellen. Lees meer over mogelijke nieuwe methodes in het artikel CO2 verminderen? Maal stenen fijn en strooi ze in de oceaan.

Woordenschat 
▢ de CO2
▢ de industriĆ«le revolutie
▢ verweren
▢ vergruizen

Leerdoel
▢ Ik kan het begrip CO2 uitleggen en manieren noemen om CO2 te verminderen

Opdracht
1. Wat bedoelen we met CO2? Leg uit wat het is, hoe het ontstaat, wat effecten van CO2 zijn.
2. Welke al bekende manieren van CO2-vermindering noemt de tekst?
3. Welke nieuwe manieren van CO2-vermindering noemt de tekst? Leg per methode uit hoe het werkt.
4. Hoe kansrijk zijn deze manieren volgens deskundigen?