Bleek blauw stipje

Deze week viert een iconische foto zijn verjaardag. Pale blue dot is in zijn dertigjarige bestaan steeds meer tot de verbeelding gaan spreken. Lees meer over de betekenis van het beeld in het artikel Hoe een foto vanaf de rand van ons zonnestelsel de mensheid reduceerde tot een fractie van een pixel.

Woordenschat
▢ reduceren
▢ iconisch
▢ nietig
▢ de hoeder
▢ achteloze
▢ onooglijk

Leerdoel
▢ Ik kan de betekenis die mensen geven aan de foto Pale blue dot kort toelichten

Opdracht

A Vragen
1. Wie worden bedoeld met aardse hoeders (alinea 1)?
2. Wat bedoelen we als we de foto iconisch noemen?
3. Wat maakte dat de foto symbolische waarde kreeg?
4. Welke uitleg geeft André Kuipers aan de foto?
5. Waarom heeft de foto volgens Lydia Ruprecht alles te maken met burgerschap en identiteit?
6. Wat hebben de pale blue dot en de Earthrise-foto met elkaar gemeen?
7. Wat wordt bedoeld met een blikverschuiving (alinea 7)?
8. Wat kunnen sterrenkunde en astronomie ons leren volgens Ignas Snellen?

B Verbeelden
Kies uit de mensen die in het artikel aan het woord komen twee mensen uit. Zoek voor beide op internet een foto op die je goed bij hun uitspraken vindt passen. Beschrijf wat de uitspraken en de foto met elkaar te maken hebben.