De wandelaars hebben gelijk.

Het is door de eeuwen heen nogal een verschil. Waar mensen vroeger lange reizen maakten (vaak te voet), gaan we nu vliegensvlug in een stoel van de ene naar de andere bestemming. Het zal je niet verbazen dat de effecten daarvan groot zijn. Neurowetenschapper Shane O´Mara pleit ervoor om weer langere afstanden te voet af te gaan leggen. Lees meer over zijnm pleidooi in het artikel ‘We zouden weer vijftien kilometer per dag moeten lopen’


Woordenschat 
▢ fervent
▢ de neurologie
▢ cognitieve
▢ de stadsplanoloog
▢ de natuurfilosoof

Leerdoel 
▢ Ik kan de waarde die Shane O´Mara toeschrijft aan wandelen toelichten met voorbeelden

Opdracht

A Reminder
Shane O´Mara noemt veel tips die ons leven sterk kunnen verbeteren. Maak een logisch overzicht van alle tips. Schrijf ze kort en bondig op.

B Vergelijk
Shane O´Mara geeft in het interview aan dat ons menselijk gedrag sterk veranderd is. Zet de verschillen op een rij. Vul het overzicht aan met eventuele voorbeelden van gedrag dat min of meer hetzelfde is gebleven.

C Toets
Vat het artikel samen in tien vragen. Noteer het antwoord bij de vragen.