Geen grappen.

Misschien is het een goed teken. De cartoons die tekenaars maken over de uitbraak van het coronavirus vallen bij de Chinese overheid niet in goede aarde. Sommige tekenaars zullen blij zijn en denken ´dan heb ik het goed gedaan´. Lees wat de tekeningen omstreden maakt in het artikel Leuk mag, satire niet, want in China is politiek het allerheiligste.

Woordenschat 
▢ de satire
▢ hekelen
▢ gekrenkt
▢ de spotprent
▢ adequaat
▢ het partijkader

Leerdoel
▢ Ik kan toelichten wat satire kenmerkt
▢ Ik kan voorbeelden geven van hoe censuur totstandkomt

Opdracht

A Vragen
1.Bespreek de uitdrukkingen die de schrijver gebruikt.Wat betekenen ze?
2. Wat wordt bedoeld met het woord dundoek (alinea 3)?
3.Waarom is censuur gewoon in China?
4. Op welke manier reguleert de Chinese overheid Chinese media?
5. Wat wordt bedoeld met: ¨Die politieke transplantatie werkt niet aan beide kanten¨ (alinea 6)?
6. Waarom vallen de coronaviruscartoons verkeerd in China?

B De Cartoonwet
Cartoons zijn omstreden. Niet alleen de Chinese overheid heeft haar wensen ten aanzien van onze cartoonnormen en -waarden. Stel, er zou een drieregelige cartoonwet komen in Nederland, uit welke drie geboden of verboden zou die bestaan. Bespreek in een groep goede regels en formuleer ze in ondubbelzinnige, voor iedereen heldere taal. Besteed met elkaar aandacht aan de gevolgen van de regels zoals jullie ze formuleren. Maak gebruik van de bovenstaande bron.

C Cartoons
Maak een groep. Verzamel vier cartoons over de coronavirusuitbraak. Bespreek ze kort met elkaar. Kies bij elk thema een invalshoek: strekking, publiek, oproep, toon.
S - wat wil de tekenaar vertellen, of wat observeert hij/zij?
P - tot welke groep(en) richt de tekenaar zich?
O - in hoeverre roept de tekening op tot bepaald gedrag of een actie?
T - hoe kun je de toon van de tekening en evt. tekst het beste omschrijven?
Licht de cartoons daarna kort toe voor de klas.