Het nut van koptelefoons en kussens in de klas

Veel kinderen in het basisonderwijs gebruiken hulpmiddelen. Een hoofdtelefoon voor minder omgevingsgeluid en focus op je werk. Een wiebelkussen om je rust en ontspanning te geven. Lees over onderzoek naar de effecten in het artikel Koptelefoon en wiebelkussen lang niet altijd goed voor schoolprestaties.

Woordenschat
▢ het label
▢ de prikkelverwerking
▢ analyseren
▢ de conclusie

Leerdoel
▢ Ik kan de conclusies van het onderzoek toelichten

A Beeld bij de tekst
1. Vorm een team van 3 รก 4 leerlingen.
2. Lees de tekst.
3. Bespreek de kern.
4. Bedenk samen hoe je de informatie het beste grafisch (beeldend) kunt weergeven. Bijvoorbeeld met een grafiek of een infographic.
5. Vat de kern van het artikel op die manier samen.