Schoolhonden

Hier en daar introduceren scholen een schoolbuddy, een hond die leerlingen helpt. Het roept de vraag op of zulke schoolhonden er steeds meer gaan komen. Lees meer over waarom scholen die keuze maken in het artikel Hond Fer zit straks tussen de leerlingen.

Woordenschat
▢ socialiseren
▢ stabiliseren
▢ de observatie

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen wat een hulphond kan betekenen voor leerlingen

Opdracht
1. Wat is de aanleiding voor scholen om te kiezen voor een hulphond?
2. Hoe zetten scholen de honden in?
3. Welke effecten van de hond noemt de tekst?
4. Waarom gebruikt de tekst enkele keren het woord magie?
5. Wat maakt een hond geschikt voor de taak van hulphond?
6. Welke zorg heeft een hulphond in de schoolnodig?
7. Hoe organiseren scholen die zorg?