Een lege Dam, heilzame woorden en diepe indruk


Op een lege Dam hield de Koning tijdens dodenherdenking 2020 een toepsraak die grote indruk maakte. De leegte van de omgeving zal zeker hebben bijgedragen aan de impact, maar het was vooral de inhoud die tot de verbeelding sprak. In de kranten kreeg de Koning alle lof. Lees bijvoorbeeld de commentaren van het AD Lof voor historische rede koning: 'Adembenemend goede toespraak' en RTL Nieuws Koning kritisch over rol Wilhelmina in krachtige en indrukwekkende toespraak.

Woordenschat 
▢ het staatshoofd
▢ standvastig
▢ surrealistisch
▢ de persoonlijke noot
▢ heilzaam
▢ grootmoedig
 memoreren

Leerdoel 
▢ Ik kan de historische waarde van de toespraak van de Koning uitleggen.

Opdracht

A Vragen
1. Vat met behulp van de twee bronnen kort de toespraak samen.
2. Vat met de bronnen ook kort de reacties op de toespraak samen.
3. Wat maakte vooral grote indruk op de toehoorders?
4. Wat was ongewoon aan de inhoud van de toepsraak?
5. Waarom noemen mensen de toespraak heilzaam?