Eerlijk waar, er zijn Nederlandse vulkanen


Bij toeval is in Nederlandse wateren een zeer oude, onderzeese, niet meer actieve vulkaan ontdekt. Diverse media schreven erover. In deze opdracht selecteer je twee bronnen over het nieuws en geef je uitleg over hoe we in Nederland aan vulkanen kwamen.

Woordenschat 
▢ de tektoniek
▢ de geologie
▢ het aardmagnetisch veld
▢ Vroeg-Jura

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen hoe de vulkanen bij Nederland ontstonden en vergingen.

Opdrachten

Ga online op zoek naar het nieuws over de Nederlandse vulkaan. Kies twee bronnen, waarvan er een een video mag zijn. Deze twee bronnen lees/bekijk je en gebruik je bij een van de volgende opdrachten.

A Video
Maak een video over de vier vulkanen die Nederland telt. Leg in de video uit waardoor de vulkanen ontstonden en waardoor een aantal inactief werd of verging. 

B Interview
Interview de gevonden vulkaan. Bedenk minimaal tien goede vragen aan de hand waarvan de vulkaan zijn ´levensverhaal' kan vertellen. Geef namens de vulkaan antwoord.

C Toerisme
Hoe zou het toerisme kunnen profiteren van de vondst van de vulkaan? Voor welke gebieden in Nederland is het interessant vulkaantoerisme te ontwikkelen? Op welke manieren zouden die gebieden jong en oud op een interessante (interactieve?) manier over de oude onderzeese vulkanen kunnen laten leren? Maak een ontwerp voor een activiteit en maak daarin gebruik van informatie uit de twee bronnen. (Neem voor inspiratie eens een kijkje bij natuurmusea, museumforten e.d. en bekijk hoe zij dat doen.)