Honger zoals we nooit eerder zagen


Corona dreigt een ongekende hongersnood te veroorzaken. Verschillende factoren houden voedsel vast en creëeren ongekende schaarste. Lees het artikel Hongerpandemie dreigt: 'Niet corona zelf, maar gevolgen maken meeste slachtoffers' en bekijk de video´s over een wereldwijde verspreiding van honger en tekort.

Woordenschat
▢ de pandemie
▢ proporties
▢ protectionistisch

Leerdoel
▢ Ik bespreek de belangrijkste oorzaken van de dreigende hongerpandemie.

Opdracht

A Eén minuut paper
Lees de tekst en schrijf daarna gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag hem/haar feedback te geven op je tekst.

B Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

C Stellingen
Vat de tekst samen in vijf stellingen. Licht elke stelling kort toe en verwijs bij elke stelling naar twee relevante alinea´s.