De Verenigde Staten kiezen


Vandaag kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. Het is op voorhand allerminst duidelijk wie waarschijnlijk gaat winnen. En met stemmen per post en de aankondiging van Trump mogelijk naar de rechter te stappen, is het de vraag of we op korte termijn een definitieve uitslag mogen verwachten.

Bron 
NU.nl Jouw instapgids voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Woordenschat
vicepresident - populistisch - rechts - conservatieve - de campagne - de globalisatie - progressieven - het Congres - de Senaat - de Eerste Kamer - de Tweede Kamer

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe de verkiezingsuitslag in de Verenigde Staten wordt berekend.

Opdracht 1 - Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

Opdracht 2 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Opdracht 3 - Persconferentie
Je gaat naar een persconferentie waar Trump en Biden samen optreden. Bedenk vijf vragen die je gaat stellen naar aanleiding van de tekst. Licht bij elke vraag kort toe waarom hij van belang is.