Kleuren en stemmen bij een ontzaglijke oorlog

 

Op 11 november wordt het einde van de vier jaar durende Eerste Wereldoorlog herdacht. 11 november 1918 om 11.00 uur kwam deze totale oorlog ten einde. Een oorlog die naar schatting 8,5 miljoen soldaten het leven kostte. Om iedereen in onze tijd een scherp beeld te geven van deze oorlog bracht regisseur Peter Jackson in 2018 de ´stomme´ zwart-witbeelden van deze oorlog tot leven. 

Bron
AD
Regisseur Peter Jackson brengt WO I op ongekende wijze tot leven
  
Woordenschat
het aspect - strategisch - de integriteit - onomstreden - manipuleren

Leerdoel
Ik kan vertellen waardoor de Eerste Wereldoorlog miljoenen slachtoffers maakte.

Opdracht 1 - Vragen
1. In de film ´staat het menselijke aspect centraal´. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
2. Strategische aspecten spelen vrijwel geen rol in de film. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
3. De film krijgt niet alleen lof, er is ook kritiek, Leg de kritiek uit.
4. Wat wordt bedoeld met de integriteit van oude filmbeelden?
5. Jackson wil met de film rechtdoen aan de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Leg uit wat hij daarmee bedoelt.

Opdracht 2 - Waarderen
Vat de tekst samen door een overzicht te maken van waarden die in het spel zijn. Vanuit welke waarden handelen de personen in de tekst? Welke waarden komen overeen en welke zijn strijdig met elkaar?

Opdracht 3 - Stiftgedicht
Maak een gedicht door (een deel van) de tekst weg te lakken en een aantal woorden te laten staan. Die woorden vormen samen een gedicht dat op de een of andere manier met het onderwerp van de tekst te maken heeft. Bekijk online een aantal voorbeelden van stiftgedichten.