Lockdown: eredivisieclubs zijn er niet armer op gewordenBron
impact - het eigen vermogen - de omzet - compenseren - het deltaplan - loyaal - het verdienmodel - versus - het loonoffer - de prognose - de marktwaarde - ongegrond - wezenlijk - de achterban

Leerdoel
Ik kan verklaren waarom de voetbalclubs in de eredivisie geen grote verliezen leden.

Opdracht 1 - Vragen
1. Waarom werd grote financiƫle schade verwacht?
2. Welke verschillende maatregelen hebben gezorgd dat de schade meevalt?
3. Wat waren de gevolgen voor de transfermarkt?
4. Wat waren de gevolgen voor de spelers?
5. Wat wordt bedoeld met 'een deltaplan' (alinea 6)?
6. Hoe gingen supporters volgens de tekst met het sluiten van de stadions om?
7. Hoe gingen sponsors volgens de tekst met het sluiten van de stadions om?
8. Waarom is het verstandig nog dit seizoen supporters in de stadions te ontvangen?

Opdracht 2 - #
Maak een schema van 9 vakken (#). Schrijf in elk vak een belangrijk begrip uit de tekst met een of meer zinnen uitleg. Vat op die manier de kern van de tekst samen. Je kunt gebruik maken van de woordenschat.

Opdracht 3 - Website
Schrijf voor de website van je favoriete club een bericht van 4 alinea's over het nieuws. Vertel in je nieuwsbericht hoe de eredisvisieclubs de klappen hebben opgevangen en hoe jouw club er voor staat.